Reinis Širokovs

Šveicē sertificēts personīgās izaugsmes treneris.
NLP (neirolingvistiskās programmēšanas) speciālists.
Aizraujošu semināru un apmācību vadītājs.

Par mani

Šodien es ar prieku varu teikt, ka mīlu to ko daru, pieņemu cilvēkus un dzīvi ar patiesu cieņu un apbrīnu, dalos ar to, kas, manuprāt, ir svarīgi un ikdienā jūtos patīkami. Taču pirms 7 gadiem...

Es nezināju, ko es gribu. Es izlikos par to, kas es neesmu, lai izpatiktu citiem. Man bieži bija depresīvs noskaņojums es biju pārņemts ar savām domām. Likās, ka nekam nav jēgas un, ka būt cilvēkam nozīmē ciešanas.
Tas viss mainījās uz gaišo pusi. Jāsaka gan lēnām un ar maziem soļiem. Es sāku piedalīties dažādās nometnēs, semināros, pašizaugsmes kursos. Lasīt grāmatas, eksperimentēt un pat spēlēt amatieru teātrī.

Lēnā garā es veiksmīgi risināju savus iekšējos “dēmonus”, un sāku just patiesu vēlmi palīdzēt arī citiem. Es biju sapratis, ka dziļām iekšējām pārmaiņām bieži vajadzīgs, kas vairāk par teoriju un runāšanu. Tāpēc ar lielu ziņkārību mācījos visu, kas man šķita maksimāli praktisks un noderīgs cilvēku iedvesmošanai un darbam ar viņu zemapziņu. Tā es apguvu koučingu, NLP, hipnoterapijas tehnikas un prasmi vadīt grupu seminārus + individuālās sesijas, kur cilvēkam gandrīz neko nesaka priekšā, taču viņš sev atrod vajadzīgās atbildes, iedvesmu un risinājumus ātri, viegli un ērti. Jā tas ir iespējams.

Tikai tad kad cilvēks ir mierā ar sevi, viņam rodas patiesa vēlme un enerģija dalīties ar savu potenciālu tuvinieku un sabiedrības labā. Es vēlos šo potenciālu palīdzēt atraisīt, katram kas uzdrīkstas dzīvot labāk.

- Reinis

Izglītība un pieredze

Personīgās izaugsmes treneris individuāli vairāk kā 400 klientiem Latvijā un ārpus tās.

Vadījis un pasniedzis dažādas apmācības, seminārus un grupu nodarbības vairāk kā 450 reizes, dažādos uzņēmumos, pašvaldībās, projektos un nevalstiskajās organizācijās.

09.2014
06.2015

Solution Surfers

Šveicē sertificēts koučs.

09.2015
11.2015

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Pedagogu pamatizglītības programma.

09.2015
01.2017

Biznesa vadības koledža

Personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

09.2016
08.2018

Jauno psiholoģiju centrs

Neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) “Meistars” kursi.

09.2018
pašlaik

Jauno psiholoģiju centrs

Hipnozes jeb “apziņas un uzmanības aktivizācijas tehnikas” kursi.

Sertifikāti un apliecinājumi

Pakalpojumi

Individuālās konsultācijas

Personīgajai izaugsmei, pozitīvām iekšējām pārmaiņām un psiholoģiskam komfortam.

Tikšanās notiek Rīgā, konsultāciju telpā “SPIIKIIZI” Kr. Valdemāra ielā 17A.
Tā ir mierīga un konstruktīva saruna, kurā Tevi atbalsta, uzklausa, palīdz izvēlēties vienu personīgu mērķi un to risināt ar personīgās izaugsmes metodēm.

Uzzināt vairāk →
Jums ir iespēja apmeklēt vienu konsultāciju, lai saprastu savus mērķus, prioritātes, motivāciju vai pieņemtu kādu svarīgu lēmumu.
Un ir iespēja veidot ilgāku sadarbību, lai atrisinātu emocionālus, psiholoģiskus izaicinājumus, kas traucē justies brīvi, harmoniski un produktīvi, piemēram, zems pašvērtējums, bailes, fobijas, negatīvas emocijas, traumatiska pieredze u.c.
Ja klients pats ir ieinteresēts strādāt ar sevi, tad rezultāti var būt ļoti pozitīvi, jau pēc pirmajām tikšanās reizēm. Uzlabota pašsajūta, labāka koncentrēšanās,vieglums,brīvība, motivācija, un spēja pamanīt izmaiņas attieksmē, darbībās un ieradumos.
Šobrīd ar Reini Širokovu ir sadarbojušies vairāk kā 400 klienti, kas guvuši pozitīvus un apmierinošus rezultātus saviem perosnīgajiem mērķiem. Arī jūs varat pieredzēt veiksmīgu sadarbību un kļūt par harmoniskāku, dzīvespriecīgāku un produktīvāku cilvēku.

Cena - 40 EUR (par stundu)

Online koučings

Personīgajiem un profesionālajiem mērķiem.

Ieguvumi:
- 100 % uzmanība savām domām, virzībai un panākumiem
- Atbalsts un uzklausīšana
- Cilvēks, kas sniedz konstruktīvu atgriezenisko saiti un palīdz ieraudzīt jaunas perspektīvas
- Stiprināta motivācija un iedvesma
- Iespēja sevi disciplinēt darbiem, panākumiem, izaicinājumiem
- Ātrāki rezultāti un skaidrāks rīcības plāns

Uzzināt vairāk →
Risināmie jautājumi:
- Izvēles
- Motivācija
- Prioritātes
- Mērķu uzstādīšana
- Izaicinājumi un to risinājumi
- Produktivitātes celšana
- Profesionālās un personīgās dzīves vīzija
Formāts: 60 minūšu video zvans, mierīgā klusā vietā, Tev ērtā laikā.

Cena - 30 EUR (par stundu)

Semināri

Pašvaldībām, skolām, organizācijām un projektiem.

Reinis Širokovs - Šveicē sertificēts personīgās izaugsmes treneris, specializējas aizraujošu, iesaistošu un praktisku semināru vadīšanā par personīgās izaugsmes, komunikācijas, un sadarbības veicināšanas tēmām.

Uzzināt vairāk →
7 gadu laikā Reinis ir pasniedzis vairāk kā 450 dažādus seminārus, apmācības un lekcijas visā Latvijā. Sadarbība notiek ar universitātēm, biedrībām, nevalstiskajām organizācijām, skolām, pašvaldībām un dažādiem projektiem.
Semināru tēmas:
- Kā efektīvi uzstādīt mērķus, prioritātes un vīziju?
- Kā vadīt dialogu risinājuma virzienā? ( Aktīvā klausīšanās, koučinga pamati)
- Kā mazināt stresu-vairot iekšējo mieru?
- Kā izprast dažādu cilvēku uztveres un bagātināt komunikācijas prasmes?
- Pašpārliecinātības un radošuma stiprināšana ar teātra spēles elementiem
- Kā veikt veiksmīgas un labas izvēles?
- NLP un cilvēka zemapziņas potenciāls
- Motivācija un efektīva laika plānošana
- Uzticēšanās un sadarbošanās stiprināšana komandā
- Personīgās izaugsmes stiprināšana un metodes apzinātības veicināšanai
Semināru garums un pasākumu vadīšana atkarīga no jūsu vajadzībām un interesēm. Ir iespējams pasniegt 1-3 stundu semināru kā arī iesaistīties vairāku dienu projektos.
Semināru tēmas ir iespējams pielāgot jūsu vajadzībām. Praktiskas nodarbības iespējamas 10- 40 cilvēku grupām. Teorētiskas nodarbības iespējamas lielām auditorijām - konferencēs, festivālos u.c.
Reinis Širokovs ir pašnodarbināta persona, seminārus var pasniegt latviešu un angļu valodās, Latvijā un ārpus tās.

Cena - Pēc vienošanās

Sportistiem

Psiholoģiskās sagatavotības trenēšana individuāli un komandā.

Jaunākie neiro-zinātnes, psihoterapijas un apzinātības pētījumi piedāvā ar vien unikālākas un vērtīgākas metodes cilvēka produktivitātes, koncentrēšanās, un psiholoģisko resursu stiprināšanai, kas nereti ir izsšķirošais faktors sportistu panākumiem.

Uzzināt vairāk →
Reinis Širokovs strādā ar sportistiem, izmantojot metodes, kas adresētas apziņas un zemapziņas resursiem. Rezultātā ir iespējams vairot sportistu koncentrēšanās, noskaņošanās, enerģijas, atdeves un precizitātes spējas.
Katrs sporta veids un sportists ir unikāls, taču jebkura cilvēka būtībā ir mehānismi, kurus trenējot un apzinoties notiek progress, kas smalki, taču efektīvi atšķir indivīdu no konkurentiem,
Trenējot psiholoģisko sagatavotību un apzinātību uzlabojas rezultāti sportā, mācībās un arī pats cilvēks kļūst pašapzinīgāks.
Tādas prasmes kā “līdzsvara maņas izmantošana”, “efektīva vizualizācija”, “elpas un noskaņojuma vadīšana”, “apziņas un uzmanības tehnikas” u.c. prasa laiku un transformāciju. Tāpēc šādi treniņi ir ieteicami ilgtermiņā.
Reinis Strādā arī ar sportistiem, kuri ir pieredzējuši traumu, fiziski atlabuši, taču psiholoģiski pieredz barjeru jeb bloku,kas traucē pilnvērtīgi sasniegt rezultātus. Ar šādiem sportistiem var strādāt individuāli un atbrīvoties no blokiem.
Treniņu formāts grupai: 10 cilvēki, 60 minūtes 2-4 x mēnesī, telpā, kurā katram pietiek vietas kustēties. Treniņi individuāli: 60 minūtes 2-4x mēnesī,klusā konsultāciju telpā.
Līdz šim Reinis ir sadarbojies ar FK Jelgavas futbola klubu un vairāk kā 40 sportistiem individuāli.

Cena - Pēc vienošanās

Uzņēmumiem

Apmācības, semināri un treniņi.

Manas specialitātes ir : stresa mazināšana-iekšēja miera vairošana, zemapziņas procesi, (NLP) neuirolingvistiskā programmēšana un veiksmīga savstarpējā saskarsme.

Uzzināt vairāk →
Ar šīm zināšanām es palīdzu uzņēmumiem risināt tādas problēmas kā: darbinieku psihoemocionālā labsajūta darba vidē , cilvēkresursu produktivitātes celšana, efektīva komunikācija, uzticība un labāka sadarbība komandā.
Darbojoties 9 gadus kā treneris neformālajā izglītībā esmu radis mācību un izziņas processus, kas spēj iesaistīt dalībniekus ar maksimāli lielu aizrautību un panākt, lai katrs dalībnieks sper jaudīgu atspēriena soli savā personīgajā izaugsmē, tādējādi stiprinot komandu un uzņēmuma panākumus.
Pēc pieredzes varu teikt, ka efektīvākā sadarbība notiek ar nelieliem uzņēmumiem, kuriem ir svarīgas darbinieku komunikācijas prasmes un viņu potenciāla izcelšana komandā.
Ar NLP un zemapziņas metodēm varam panākt lieliskus rezultātus dažādos “soft-skills” aspektos, tā noteikti būs unikāla un vērtīga pieredze. Tāpēc aicinu iepazīties ar sagatavotajiem piedāvājumiem, kā arī droši aprakstīt vajadzības, kas attiecināmas tieši jūsu komandai.

Cena - Pēc vienošanās

Izaugsmes konsultācijas darbiniekiem

Darbinieku mērķtiecības, produktivitātes un emocionālās labklājības stiprināšanai.

Kā panākt, lai Tavi darbinieki staro, atbalsta uzņēmumu vairāk un strādā ar pilnu atdevi?

Uzzināt vairāk →
Katra uzņēmuma kodolu veido cilvēki. Agrāk vai vēlāk mums katram gadās sastapties ar personīgiem izaicinājumiem. Piemēram, problēmas ģimenē, nogurums, emocionāls sakāpinājums, stress u.t.t. Un cilvēks bieži nezin, kā ar to tikt galā. Tas viss apdraud viņa spēju strādāt produktīvi, izpaust savu potenciālu un noturēties uzņēmumā.
Savā pieredzē esmu redzējis cik vērtīgas ir tieši individuālas sarunas, un kā pēc tām ar staltām mugurām un smaidu sejā darbinieki aug savā profesionālismā un labprāt iegulda savu sirdi arī darbā.
Manā kompetenču klāstā ir spēja ieinteresēt cilvēkus pārvarēt personīgos izaicinājumus, radīt jaunus mērķus, motivāciju, iekšējo mieru un vēlmi sniegt labāko sniegumu. Arī jums ir iespēja piešķirt unikālu vērtību darbiniekiem, viņu izaugsmei un uzņēmuma kodolam-cilvēkiem.
Tas tiek panākts individuālās tikšanās reizēs, ar dažādām personīgās izaugsmes un praktiskās psiholoģijas metodēm,kas sevī iekļauj dialoga, rakstīšanas, domāšanas un plānošanas elementus.
Izpratne par procesu, vērtību un rezultātiem tiktu izskaidrota un demonstrēta kopīgā grupas nodarbībā pašā sākumā. Vadoties pēc vienošanās ar vadību - darbiniekiem ir iespēja pierdzēt konsultācijas individuāli brīvprātīgi vai arī noteikts skaits mēnesī katram. Galvenais - darbiniekiem ir iespēja ar sevi pastrādāt, mierīgā, atbalstošā vidē, mazināt stresu, vairot mērķtiecību un produktivitāti.
1 tikšanās ilgst 60 minūtes, privātā telpā. Mēdz pietiek ar 1 reizi, taču parasti vienam cilvēkam 3 mēnešu laikā ir vajadzīgas 4-6 tikšanās reizes.
Man ir svarīgi, lai jūs augat un, lai jūsu uzņēmumu pārstāv cilvēki, kuri ir ar sevi mierā un gatavi sniegt labāko savā darbā - tāpēc sazinamies un piešķiram jaunu izaugsmes atspērienu komandai un jūsu uzņēmumam!

Cena - Pēc vienošanās

Atsauksmes

NLP atklāju kā tēlu pasauli, kas man palīdzēja ieraudzīt, kas mīt un notiek manā iekšienē. Sadarbība ar Reini man patika, jo jutu Reiņa ieinterisētību palīdzēt man ar viņa pieejamām zināšanām. Ļoti sirsnīga, neuzbāzīga iejūtīga attieksme.
Es ieguvu pārliecību, ka es varu tikt galā ar savu problēmu. Reinis man palīdzēja, izvēloties risinājumam piemērotāko uzdevumu un prasmīgi vadot mani uzdevuma gaitā.

Vija

Sadarbība ar Reini bija ļoti patīkama, organizēta un veiksmīga. Ikkatra tikšanās reize bija plānota un saturīga, jo tika izmantotas dažādas metodes, paņēmieni, lai virzītos uz noteiktu mērķi. Nepārtraukti virzīju savu uzmanību izvirzītajam mērķim, lai to sasniegtu. Uzzināju, kā notiek šāda veida koučinga sesijas, ieguvu vērtīgas atziņas sarunu laikā:sapratu virzienu, kurā strādāt, lai sasniegtu mērķi.

Maija

Tikšanās noritēja jaukā, vienkāršā, nepiespiestā atmosfērā. Reinis sarunas laikā intuitīvi izvēlējās NLP tehniku mana personīgā mērķa sasniegšanai un virzībai uz to. Arī pēc vairākām nedēļām tā izrādījās ļoti efektīva. Caur piemēru ieguvu radošas idejas, kā vajadzības gadījumā pasargāt sevi saspringtās situācijās darba un sociālajā vidē.

Ilva

Pie Reiņa pieteicos uz konsultācijām, lai strādātu ar bailēm un atbrīvotu savu “spārnu sajūtu”, kuru dzīvē neizjutu jau ilgāku laika periodu.Patiesībā necerēju, ka tas varētu izdoties… BET izdevās! Mani uzrunāja Reiņa ieinterisētība procesā un rezultātā – jautājuma risinājums bija sācies jau konsultācijas laikā un turpinās vēljoprojām, kam patiesībā nespēju noticēt, jo uz NLP metodēm skatījos diezgan skeptiski.
Esmu ieguvusi neaizmirstamu pieredzi izejot cauri nopietnām lietām konsultāciju laikā. Būtiski ir tas, ka varu redzēt kā notiek izmaiņas manā ikdienā- lēnām, itkā nenozīmīgās detaļās un sīkumos, bet kopaina mainās būtiski.Tas ir kā mehānisms, kurš pēc stāvēšanas dīkā tiek atkal iedarbināts. Paldies Reini par Tavu darbu un profesionalitāti.

Karīna

Jautājot, vai man patika NLP konsultācijas es viennozīmīgu atbildu – patika! Reinim ir lieliska pieeja darbā ar klientiem, spēja uzklausīt! Spēja no klienta stāstījuma piemeklēt labāko risinājumu jautājumam, kas nomāc klientu. Es šajās konsultācijās ieguvu pārliecību par sevi, par to, ka mēs paši esam radītāji visām barjerām, kas traucē dzīvot. Reinis ir kā pavadonis, kas palīdz atgriezties pie saviem iekšējiem resursiem, lai uzlabotu savu dzīvi. Paldies Reini par doto iespēju atgriezties pie sevis.

Liene

Reinis pārsteidz ar neparasti uzcītīgu attieksmi pret savu darbu un klientiem. Viss ko viņš stāsta Ir pārdomāts un pamatots. Pēc konsultācijām pārmaiņas parādās smalki un it kā nemanot. Prieks, ka varēju pastrādāt ar sevi Reiņa uzraudzībā.

Linards

Ar Reini var runāt no sirds - uzklausīs, sapratīs un mierīgi piemeklēs atbilstošākās metodes aktuālāko risinājumu meklējumos. Biju uz individuālo nodarbību par prioritātēm, iegūtās zināšanas pielietoju jau ikdienas to-do listu veidošanā. Prieks!

Santa

Ar Reini ir ļoti viegli un patīkami runāt. Viņš izstaro no sevis tādu mieru un harmoniju, ko gribas paturēt un dot tālāk citiem. Man personīgi Reinis palīdzēja saprast kāds ir mans sapnis (jā, ne viesiem tas ir zināms), kā uz to tiekties, un nekad nezaudēt cerību! Katrs mazākais solis uz priekšu ir tuvošanās mērķim! Padies Reini, ka esi īstajā vietā! Paldies, ka pamainīji manu domāšanu tā,lai pati sev piesaistītu veiksmi un izdošanos! Tu esi super foršs, lai Tev vis izdodas arī turpmāk!

Monta

Reiņa vadītais praktiskais seminārs “Efektīva komunikācija ar NLP” bija mana pirmā tikšanās un iepazīšanās ar NLP. Šis kurss sniedza vispārīgu ieskatu par to, kas ir NLP un kādas ir plašāk lietotās NLP metodes. Nevienu mirkli nebija garlaicīgi, jo visu semināra laiku veicām praktiskus uzdevumus un laiks paskrēja nemanot! Noderīgs seminārs, lai atbildētu uz jautājumu "Kas ir NLP un kā to izmantot ikdienā?"

Baiba

Skaidrība un pārliecība ir divas no tām sajūtām, ko Reinis ir man palīdzējis attīstīt. Tās palīdz man droši virzīties uz priekšu savā izaugsmē un dzīvē, tiekot galā ar jebkuriem šķēršļiem manā ceļā un pat izmantojot tos savā labā. Paldies, Reini!

Sandijs

Ļoti patika konsultācija pie Reiņa, kurš ir savas jomas profesionālis un kurš man palīdzēja beidzot noformulēt savu sapņu nodarbošanos! Un mudināja sapņot un ticēt tam, ka viss izdosies!

Santa

Kontakti


Kr. Valdemāra iela 17A, Rīga, Latvija.

Lielā iela 15, Jelgava, Latvija.

+371 26 498 586
r.sirokovs@gmail.com